เชียงใหม่ ปิดแล้วGLOBALฝางเข้าใจผิดคำสั่งเทศบาลจึงเปิดขายของ

ปิดแล้วGLOBALฝางเข้าใจผิดคำสั่งเทศบาลจึงเปิดขายของ
วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 1500 น
มีสื่อออกข่าวว่าGLOBALฝางเปิดบริการขายวัสดุและให้พนักงานมาทำงานในวันนี้28 มีนาคม 2563 จากการที่ทาง สือมวลชนเข้าไปดูพื้นที่ทางGLOBALฝาง ซึ่งได้ปิดแล้ว ได้เข้าสอบถามทางเจ้าหน้าที่ ทราบว่า ทางGLOBALฝางได้ปิดมาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วยที่มีคำสั่งมาจากเทศบาลตำบลสันทราย ได้มีข้อยกเว้น”ร้านค้าปลีกต่างๆได้แก่ร้านขายของชำ ร้านขายยา ธนาคาร ปั้มน้ำมัน ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า ยังคงสามารถเปิดบริการได้ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอน5 ขั้นตอน –แนะนำให้ผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปและผู้มีปัญหาสุขภาพไม่ควรมาร่วมงาน-พยายามจัดพื้นที่ให้ผู้ที่มาร่วมงานไม่ใกล้ชิดกันเกินไป-ตรวจสอบอาการของทีมงานผู้จัดงานและผู้เข้ามาร่วมงาน-จัดพื้นที่ให้ผู้มาร่วมงานได้ล้างมือด้วยสบุ่และเจลล้างมือ-ทำความสะอาดพื้นผิวและสิ่งของต่างๆที่มีการสัมผัสบ่อยครั้งทุกๆวัน” ทาง GLOBALฝาง จึงเปิดในวันนี้

เมื่อทางฝ่ายปกครอง-ตำรวจภูธร –เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข-ทหารกองกำลังผาเมืองและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆได้เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ซึ่งได้ปิดแล้วและรับทราบยอมรับว่ามีความเข้าใจผิดในคำสั่งของทางเทศบาลที่มีคำสั่งออกมาให้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม2563 และ GLOBALฝาง ได้ปิดทำการตั้งแต่วันที 23 มีนาคม 2563 และสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่เทศบาลสันทรายชื่อไก่ ว่าเปิดได้ตามคำสั่งที่ให้ไป จึงเปิดในวันนี้ แต่ไม่ทราบว่าเป็นตัวละฉบับกับ พรก.ฉุกเฉินที่มีคำสั่งในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และเวลานี้ทาง GLOBALฝาง ได้ปิดร้านแล้ว ซึ่งจากการที่มีคำสั่งออกมาหลายฉบับ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งปกครอง และทางตำรวจภูธรฝางก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย พรก.ฉุกเฉินที่ประกาศใช้วันที่ 26 มีนาคม 2563 ต่อไป

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว