ประจวบคีรีขันธ์ ธกส.เข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ธกส.ประจวบเข้มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ

วันที่ 24 มีนาคม 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีสถานการณ์โรคไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายระบาดในหลายพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และหลายหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน กำลังเร่งร่วมกันแก้ไขปัญหาควบคุมวงจรการแพร่ระบาด ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐก็ได้มีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดจากลูกค้าของทางธนาคารที่มาติดต่อใช้บริการ โดยได้จัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลทางเข้า-ออก การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนใช้บริการและหลังใช้บริการ รวมถึงจัดระยะห่างของเก้าอี้นั่งรอและยืนรอระหว่างใช้บริการอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร ระหว่างผู้มาใช้บริการด้วยกันเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทางธนาคาร พร้อมสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน นอกจากนี้ทางธนาคารยังได้มีการทำความสะอาดบริเวณเก้าอี้นั่ง เครื่องกดบัตรคิวตลอดเวลา และมีการล้างแอร์ฆ่าเชื้อโรคทุกสัปดาห์ เป็นต้น

นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ธนาคาร ธกส.เป็นธนาคารของรัฐ และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกร จึงไม่สามารถปิดให้บริการได้ ถ้าหากปิดบริการจะทำให้เกษตรกรประสบปัญหาในหลายด้านและกระทบต่อการดำรงชีวิต เพราะฉะนั้นในเมื่อปิดไม่ได้ก็จะต้องจัดวางระบบป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เพื่อจะได้ไม่ถูกกล่าวอ้างได้ว่าติดเชื้อโควิด-19 มาจากธนาคาร ธกส.ซึ่งในจังหวัดประจวบมีทั้งหมด 11 สาขาหลัก และ 2 สาขาย่อย และหากสาขาไหนอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง หรือพื้นที่มีการแพร่ระบาดก็อาจจะต้องมีมาตรการพิจารณาสั่งหยุดให้การบริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดประจวบ เช่น ในพื้นที่หัวหินเป็นพื้นที่ที่มียอดผู้ติดเชื้อมากที่สุดในจังหวัดประจวบฯขณะนี้ ประกอบกับมีหลายสาขาอยู่ใกล้กันจึงได้พิจารณาสั่งหยุดให้บริการไปแล้ว 1 สาขา เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยได้ยกอุปกรณ์เครื่องมือและเจ้าหน้าที่ไปให้บริการที่ธนาคาร ธกส.ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันแทนเพื่อเป็นการลดอัตราเสี่ยง จากนั้นให้ลูกค้าไปใช้บริการรวมกัน ณ ที่จุดเดียว แต่รายละเอียดการให้บริการต่างๆยังเหมือนเดิมทุกประการ รวมถึงมาตรการดูแลผู้ที่มาติดต่อโดยการจัดให้มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนการเข้าใช้บริการและหลังใช้บริการ การตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายคัดกรองผู้ป่วย จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจัดวางชุดเจลแอลกอฮอร์สำหรับล้างมือที่บริเวณหน้าตู้ เอทีเอ็ม ทุกสาขาด้วย เพื่อลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้อบอุ่นใจว่าปลอดภัยจากโควิด-19 นอกจากนี้ธนาคารยังได้มีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทางธนาคาร เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอยู่ไหนขณะนี้ นายสามารถ กล่าว

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน//////// /////////