นครปฐม เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ใน”โครงการเตียงให้ยืม”

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง  ใน”โครงการเตียงให้ยืม”

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์  (หลวงพี่น้าฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ได้บริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง  ใน”โครงการเตียงให้ยืม”โดยมี นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม  เป็นตัวแทน”หลวงพี่น้ำฝน”ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงในเขตจังหวัดนครปฐม  ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต  และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ซึ่งเป็นเตียงเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องการความดูแลในระดับสูง

ทางด้าน“หลวงพี่น้ำฝน” ได้กล่าวว่า เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนี้เป็นเตียงใน ”โครงการเตียงให้ยืม”โดยไม่มีกำหนดเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียงเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และแทบไม่มีทางหายขาด กลายเป็นยิ่งสร้างภาระให้กับทั้งครอบครัวผู้ป่วยและสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล อาตมจึงมีความเป็นห่วงและหากไม่มีกิจนิมนต์ว่างเว้นก็จะออกไปมอบสิ่งของให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยที่นอนป่วยติดเตียงที่เป็นงานของคณะสงฆ์อยู่แล้ว และอาตมจะคอยดูแลช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม ตามคำที่ว่า บ้าน วัด โรงเรียน คือ บวร  เป็นการให้เพื่อสังคมดีขึ้นของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสืบต่อไป