ตรัง นักศึกษามทร.ศรีวิชัยร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับคู่บ่าวสาววิวาห์ใต้สมุทร จำนวน 20 คู่

นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ในการนำทีมคณะทำงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้กับคู่บ่าวสาววิวาห์ใต้สมุทร จำนวน 20 คู่ โดยทางผู้จัดกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร 2020 (จังหวัดตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง และหอการค้าจังหวัดตรัง) ได้พิจารณาว่านักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง มีความพร้อม และความชำนาญ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในกิจกรรมปลูกหญ้าทะเล อนุรักษ์พะยูน ฟื้นฟูทะเลตรัง ณ ชายหาดคลองสน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ก่อนที่จะเดินทางไปสักการะเทพเจ้าไท่หนานไต่เทียนกง และเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และ นายบรรจง นฤพรเมธี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เป็นผู้แนะนำวิธีการปลูกหญ้าทะเลที่ถูกต้องก่อนที่จะลงพื้นที่จริงสำหรับงานวิวาห์ใต้สมุทร 2020 จังหวัดตรัง ปีนี้เป็นปีที่ 24 และกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติและเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วโลก พิธีวิวาห์ใต้สมุทรเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลแห่งความรักและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้เป็นปีที่ 24 มีคู่บ่าวสาวร่วมงาน 20 คู่เป็นชาวไทย 15 คู่และชาวต่างชาติ 5 คู่คือมาเลเซีย,ไทย-แคนาดา,ไทย-สวีเดน,ไทย-จีนและไทย-เยอรมัน โดยในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ คู่บ่าวสาวจะเดินทางมาถึงจังหวัดตรังและจัดให้การต้อนรับณโรงแรมธรรมรินทร์ธนา จากนั้นเดินทางไปชมธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวและบันทึกภาพที่อำเภอกันตังและอำเภอนาโยง จากนั้นในช่วงเย็นเดินขบวนพาเหรดไปยังหอนาฬิกาซึ่งจะมีพิธีรดน้ำสังข์บริเวณหอนาฬิกา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นพิธีจดทะเบียนสมรสใต้ทะเลซึ่งจัดขึ้นบริเวณหินก้อนเดียวเกาะมุก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งบริเวณนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามน้ำทะเลใสและมีความลึก 8 เมตร มองเห็นจากผิวน้ำไปสู่บริเวณพิธีได้สำหรับไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งคือการจดทะเบียนสมรสจริงให้คู่บ่าวสาวบนแพกลางทะเลโดยมีนายอำเภอกันตังเป็นนายทะเบียน
ภาพ/เรียบรียง : ดวงพร ง่วนสน (นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง