อุบลฯ สุดอลัง นกยักษ์คืนชีพกลางเมืองเกษมสีมา​ สุดอลังการนักท่อง

อุบลฯ สุดอลัง นกยักษ์คืนชีพกลางเมืองเกษมสีมา​ สุดอลังการนักท่อง

เที่ยว ประชาชน ชาวบ้าน ร่วมชม ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์ ซึมซับ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ รื้อฟืนตำนาน เมืองเกษมสีมา ที่ หาชมได้ยาก
ที่ วัดเกษมสำราญ ตำบลเกษม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี วัดเกษมสำราญ ร่วมกับ อำเภอตระการพืชผล และ องค์การบริการส่วนตำบลเกษม ได้จัดงาน ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมาขึ้น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย พระครูเกษมธรรมานุวัตร รักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล เจ้าอาวาส วัดเกษมสำราญ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอตระการพืชผล นางธนพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ดร.ปะนะชัย คำสิงห์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นายรัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 อุบลราชธานี,นายวิกาล หนองแคน นายกองค์การบริการส่วนตำบลเกษม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักท่องเที่ยว ประชาชน และ ชาวบ้าน ตำบลเกษม รวมกันกว่า 5 พันคน แต่งกายพื้นเมือง ในแบบย้อนยุค ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ย้อนตำนานอีสาน นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์​

สำหรับ งาน ย้อนตำนานร้อยปี นกหัสดีลิงค์ เมืองเกษมสีมา​ จัดขึ้นเพื่อ อนุรักษ์ สืบทอด ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของอำเภอตระการพืชผล และ ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง ตำบลเกษม แห่งนี้ เมื่อครั้งอดีตนั้น เคยเป็นเมืองเก่า มีชื่อว่า เมืองเกษมสีมา ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน​ นกหัสดีลิงค์​ หรือ เมรุนกหัสดีลิงค์​ เป็นความเชื่อของชาวอีสานตามธรรมเนียนของเจ้านายเมืองอุบลราชธานี เมื่อถึงแก่อสัญกรรมแล้ว จะมีการสร้างเมรุเป็นรูปนกหัสดีลิงค์ตามโบราณราชประเพณีของเมืองเชียงรุ้งแสนหวีฟ้า สืบมาถึงยุคเมืองอุบลราชธานี ตำแหน่งที่จะมีสิทธิ์นำศพขึ้นนกหัสดีลิงค์ได้นั้น จะต้องเป็นเจ้าเมือง เจ้าอุปฮาด เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร หรือ พระเถระผู้ใหญ่ของเมืองเท่านั้น ประกอบกับเมืองเกษมสีมา มีการสืบทอดการสร้าง นกหัสดีลิงค์โดย พระครูเกษมธรรมานุวัตร เจ้าอาวาส วัดเกษมสำราญ รักษาการเจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล​ การแสดงย้อนตำนานอีสาน นางสีดาฆ่านกหัสดีลิงค์ เป็นการแสดง พิธีการฆ่านกนกหัสดีลิงค์ ซึ่งคณะผู้แสดง จะต้องเป็นลูกหลาน ที่สืบทอดเชื้อสายมาจาก เมืองเกษมสีมา เท่านั้น การแสดงพิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ ในครั้งจะมีการร่วมเอาทั้งงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม จิตกรรม ดนตรี นาฎศิลป์ ที่หาชมได้ยากและจะทำให้ผู้มาร่วมในพิธีนี้เกิดความประทับใจมาก ซึ่งจะทำให้คนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้จะได้เห็นคุณค่าและช่วยการสืบสานอนุรักษ์ไว้ไม่ให้ขาดหายไป หรือจะประยุกต์เพื่อให้มีอยู่ต่อไปในอนาคต

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​