สุพรรณบุรี สาวงามทั่วประเทศแห่สมัครประกวดธิดาดอนเจดีย์คึกคัก

สุพรรณบุรี สาวงามทั่วประเทศแห่สมัครประกวดธิดาดอนเจดีย์คึกคัก
สาวงามจากทั่วประเทศ แห่เข้ามาสมัครประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 งานมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ในคืนวันที่ 23 มกราคม 2563 เริ่มตั้งแต่ เวลา 19.00 น.ที่เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โดยกะติกาผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดตะเบงมาน ที่สำคัญรองเท้าสูงไม่เกิน 4 นิ้ว หากผู้สมัครสวมรองเท้าสูงเกิน 4 นิ้ว ซึ่งในปีนี้มีได้สาวงามจากทั่วประเทศ แห่มาสมัครเข้าประกวดและจับหมายเลขประจำตัว กันอย่างคึกคัก


สำหรับผู้ชนะเลิศคว้ารางวัลธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2563ไปครองจะได้รับรางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมสายสะพายและถ้วยเกียรติยศ รองอันดับ 1 จะได้รับเงินสด 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ รองอันดับ 2 จะได้รับเงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ รางวัลชุดตะเบงมานงามตา จะได้รับเงินสด 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ รางวัลขวัญใจช่างภาพ สื่อมวลชนเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ และรางวัลขวัญใจคนสุพรรณ 30,000 บาท พร้อมสายสะพาย และถ้วยเกียรติยศ ซึ่งผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในงานจัดให้มีการออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีสินค้าโอทอปของดีเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงอีกมากมาย การออกร้านนิทรรศการของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ของดี วิถีคนเมืองเหน่อ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา จากภูผา สู่มหานที การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆมากมาย การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงโปงราง การแสดงดนตรีกองดุรยางค์ทหารบก การแสดงศิลปวัฒนธรรม/การแสดงพื้นบ้าน เดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
ภัทรพล พรมพัก/สุพรรณบุรี