สมุทรสาคร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมและแหล่งท่องเที่ยว

อธิบดีกรมธนารักษ์ เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมและแหล่งท่องเที่ยว
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 18 มกราคม 2563 ยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์สังกัดกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” โดยมี นายวัฒนา แตงมณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ พร้อมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนให้การต้อนรับ ณ บริเวณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนทำให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของชุมชน สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน มีการมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุภายในงานด้วย

เกศสยาม โผยสูงเนิน   จ.สมุทรสาคร