สุพรรณบุรี เริ่มแล้วงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ยิ่งใหญ่ตระการตา

สุพรรณบุรี เริ่มแล้วงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ยิ่งใหญ่ตระการตา
ที่ จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย มีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ติดต่อกันมา 62 ปี แล้ว สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 15 วัน 15 คืน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี


ภายในงานจัดให้มีการออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค ร่วมชิงโชคการกุศล กับเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมมากมาย และมีสินค้าโอทอปของดีเมืองสุพรรณบุรี มาจำหน่ายมากมาย นอกจากนี้ยังมีการแสดงอีกมากมาย การออกร้านนิทรรศการของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ของดี วิถีคนเมืองเหน่อ การแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา จากภูผา สู่มหานที การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่าง ๆมากมาย การแสดงของวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเงาเสียงนักร้องลูกทุ่ง การประกวดแตรวง การแสดงโขน การแสดงโปงราง การแสดงดนตรีกองดุรยางค์ทหารบก การแสดงศิลปวัฒนธรรม/การแสดงพื้นบ้าน เดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี และการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ฯลฯ


นักท่องเที่ยวจะได้ชมการแสดงยุทธหัตถี ประกอบ แสง สี เสียง สื่อผสม สงครามยุทธหัตถี การต่อสู้บนหลังช้างสุดยิ่งใหญ่สมจริง ช้างชนช้าง ใช้ช้างจริง ม้าจริง ยิ่งใหญ่ตระการตา วีรกรรมยุทธหัตถีกู้ชาติเกียรติยศไว้ในแผ่นดิน มีนักแสดงหลายร้อยชีวิต ที่ร่วมการแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถี จำนวน 11 รอบ ณ สถานที่จริงแห่งประวัติศาสตร์ เมื่อกว่า 400 ปี ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “พระองค์ดำ” และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข และเป็นการรำลึกถึงพระมหาวีรกรรมของ “องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ที่ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถี และมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินบ้านหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
ภัทรพล พรมพัก/ สุพรรณบุรี