สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรย่ามและพัดรองพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล62ปีเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรย่ามและพัดรองพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2563 ที่วัดสว่างอารมณ์(แคแถว)ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ตามที่นายณัฐพงศ์ พึ่งบ้านเกาะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำเรื่องขอประทานผ้าไตร ตามหนังสือที่ พศ 0006 / กสร 006 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563  ตามหนังสือที่อ้างถึงขอให้นำความกราบทูลเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่าขอรับประทานผ้าไตร ย่าม และพัดรอง เชิญไปถวายแก่พระครูยติธรรมานุยุต เนื่องในการทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี ณ วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ความทราบแล้วนั้น โปรดประทานตามที่ขอรับพระกรุณา  เจริญพรมาเพื่อทราบ  ขอเจริญพร    สมเด็จพระมหาวีรวงค์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ออกหนังสือ

 

 

 

ซึ่งในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 62 ปี พระครูยติธรรมานุยุต (อาจารย์แป๊ะ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์(แคแถว) มีพระเทพมหาเจติยาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากร่วมพิธี พร้อมนิมนต์พระเถรานุเถระ จำนวน9รูปเจริญชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะมีพิธีถวายมุทิตาสักการะ ต่อไป