นครปฐม เทศบาลเมืองไร่ขิงจัดงานวันเด็ก..อิ่ม..อาหาร..ขนม..เครื่องดื่ม..สนุก..เกมส์ชิงรางวัล

เทศบาลเมืองไร่ขิงจัดงานวันเด็ก..อิ่ม..อาหาร..ขนม..เครื่องดื่ม..สนุก..เกมส์ชิงรางวัล

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน   จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองไร่ขิงจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้สโลแกน อิ่ม..อาหาร.. ขนม..เครื่องดื่ม , สนุก..เกมส์ชิงรางวัล..เครื่องเล่น มากมาย ฟรีตลอดงาน เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต โดยมี พระครูปฐมธรรมวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ให้โอวาทธรรมแก่เด็กๆและผู้ปกครอง ที่ร่วมกิจกรรมวันเด็กเทศบาลเมืองไร่ขิง และมี นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธาน  เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้สโลแกน อิ่ม..อาหาร.. ขนม..เครื่องดื่ม , สนุก..เกมส์ชิงรางวัล..เครื่องเล่น มากมาย ฟรีตลอดงาน เพื่อให้เด็กๆมีความสุข อิ่มท้องและสนุกสนาน  ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ผู้แทนหน่วยงาน ภาครัฐ  ภาคเอกชน จำนวน กว่า40 แห่ง

 

 

 

 

ร่วมจัด ซุ้มอาหาร.. ขนม..เครื่องดื่ม..เครื่องเล่น..เกมส์ชิงรางวัล.. และจับรางวัลมอบรถจักยาน จำนวนมาก ให้กับเด็กๆที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งผู้ปกครองยังได้รับประทานอาหารจากซุ้มต่างๆฟรีอย่างไม่อั้น  โดยมี หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ บริษัท  ห้างร้าน  ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เช่น  พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม , นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง , กองทุนเมืองไร่ขิง , คณะกรรมการชุมชนตำบลไร่ขิง , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง , สำนักงานสรรพากรอำเภอสามพราน , โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) , โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา , โรงเรียนวัดไร่ขิง สุนทรอุทิศ , โรงเรียนวัดท่าพูด นครผลประชานุกูล , วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม , กศน.อำเภอสามพราน , ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1 นครปฐม ฯลฯ