สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสัตว์ให้ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้าเอ๋

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารสัตว์ให้ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้าเอ๋ จ.ปทุมธานีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2563
วันนี้ (13 ม.ค.63) เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานอาหารให้สุนัขให้กับ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้าเอ๋ ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดย นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายธารา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอลาดหลุมแก้ว นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมพิธีฯ

บ้านสงเคราะห์สุนัขป้าเอ๋ ดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์พิการและสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ซึ่งมีสุนัข และแมว ร่วมทั้งสิ้นกว่า 260 ตัว บนพื้นที่ 2ไร่ ให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสัตว์จรจัดเหล่านี้ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม