ปทุมธานี บรรยายภาพบรรยากาศการสวดมนต์ข้ามปีของพุทธศาสนิกชนจากหลายๆวัดในจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานีจัดพิธี สวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล
เมื่อเวลา 22.30 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่วัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ประชาชนพาครอบครัวร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต เบื้องหน้ารูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สูง 28 เมตร ปางเทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แบบวิถีพุทธวิถีไทย ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีนี้มีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 2,000 คน
บรรยากาศพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เสริมสิริมงคลเสริมบารมี สวดมนต์ขอพรให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนคนไทย ภายในพิธีมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมนางกาญจนี รุจนเสรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธี เปิดกรวยดอกไม้บนธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประธานพิธี กล่าวราชสดุดีถวายพระชัยมงคล จากนั้นต่อไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเทียนมงคล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ โดยเริ่มด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร บทนพเคราะห์เพื่อคุ้มภัยและป้องกันภัยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล


ด้านนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี กล่าว่าด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศาสนา ได้ดำเนินการตามนโยบายการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรม”สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการนำศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และความเป็นไทยมาสร้างสรรค์สังคมให้ธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างมั่นคงและ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละเลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นำไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัด ได้เเก่วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เเละวัดโบสถ์ (ธ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบไฟพระฤกษ์ประทานฯ ให้แก่วัดต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อจุดเทียนมงคล ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธี และเป็นสิริมงคลยิ่งของการเข้าสู่ศักราชใหม่

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี