อุบลราชธานี​ 79 ปีวัดกุดคูณ ฉลองรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ คชจักร

อุบลฯ 79 ปีวัดกุดคูณ ฉลองรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ คชจักร
ฉลอง 79 ปี วัดกุดคูณ ฉลองรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ คชจักร และ ฉลองปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คร พระครูสารธรรมประคุณ ดร.บุญรอด ธมฺมทินฺโน)ที่ วัดกุดคูณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้จัดงาน ฉลองครบรอบ 79 ปี วัดกุดคูณ ฉลองรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น และ ฉลองปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย International University Of Morality U.S.A.พระครูสารธรรมประคุณ บุญรอด ธมฺมทินฺโน เจ้าอาวาสวัดกุดคูณ ขึ้น โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม แสดงธรรมเทศนา และนำ พระเดชพระคุณพระราชธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี​ ธ เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ,พระเดชกุล ดร.พระครู ธีอำพล ปิยธมฺโม ที่ปรึกษาสมเด็จพระสงฆ์ สมเด็จนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา วัดปากคลอง อ.มนทนเสมา จ.เกาะกง ร่วมกันจุดเทียนชันฉลองวัด และมี พระสงฆ์สมณศักดิ์ พระภิกษุสามเณร ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ​ เอนก หิรัญรักษ์ รศ.ดร.ชาญณรงค์ นักเรียง รศ.ดร.กัญญา มั่นคง ดร.อานนท์ บุณศรี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ตลอดทั้ง ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บายศรีสู่ขวัญพระครูสารธรรมประคุณ บรรยายธรรมพิเศษ และสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ อิติปิโส สมโภชตลอดคืน
พระครูสารธรรมประคุณ เจ้าอาวาสวัดกุดคูณ กล่าวว่า ภายในวัดกุดคูณแห่งนี้ มีพระประจำวัดสามองค์ คือพระเจ้าใหญ่องค์คูณพุทธเมตตา สร้างเป็นพุทธบูชา เฉลิมฉลองปีมหามงคลพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี พ.ศ.2555

 

โดยพระเจ้าใหญ่องค์คูณพุทธเมตตา องค์ที่ 1 มีขนาดหน้าตัก 3 เมตร 11 เซนติเมตร ประดิษฐานที่มหาเจดีย์ศรีธรรมคูณ องค์ที่ 2 มีขนาดหน้าตัก 4 เมตร 19 เซนติเมตร ประดิษฐานในอุโบสถวัด และ องค์ที่ 3 มีขนาดหน้าตัก 5 เมตร 9 เซนติเมตร ประดิษฐานที่ลานธรรม สมัยก่อนพื้นที่ชุมชน ที่ตั้งวัดกุดคูณแห่งนี้ เป็นชุมชนเล็กฯ ติดแม่น้ำมูล ชาวบ้านในแถบนี้มีวิถีชีวิตและอาชีพการหาปลาตามริมน้ำมูล ชาวบ้านในคุ้มชุมชมกุดคูณแห่งนี้ได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทางพระพุทธศาสนา โดยในปี พ.ศ.2483 – พ.ศ.2484 กรมศาสนาได้มาสำรวจ พื้นที่ และได้มีการสร้างให้เป็นที่พักสงฆ์ กระทั่ง ปี พ.ศ.2515 ได้มีการสร้างอาคารเล็กๆ ให้พระเณรได้ปฏิบัติธรรม ต่อมาก็มีพระภิกษุมาเรียนหนังสือ เรื่อยๆ จึงได้มีการทยอยสร้าง กุฏิ ศาลากลางเปรียญ แต่ยังสร้างโบส์ไม่ได้ ซึ่งหลังจากนั้น 23 ปี จึงได้ขอขึ้นทะเบียนเป็นวัดกับกรมศาสนา ได้เป็นวัดกุดคูณ ตั้งแต่ตอนนั้นมา โดยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนเป็นวัด ชาวบ้านได้เรียกวัดกุดคูณ หลายชื่อ ไม่ว่าจะเป็นวัดบ้านกุดคูณ วัดท่าแจ้ง วัดใหม่กุดคูณ เป็นต้น​ สำหรับ รางวัลเกียรติคุณนานาชาติ รางวัลคชจักร​ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น และ ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัย International University Of Morality U.S.A. ที่ได้มานั้น ก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง จากการที่ได้ปฏิบัติธรรม อาศัยพึ่งใบบุญ พึ่งอาวาส ของวัดกุดคูณ ได้เรียนธรรมบาลี สอบเปรียญธรรม สอบธรรมมะได้ อยากจะสนองบุญคุณของวัด จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น และต้องขอขอบคุณจากใจที่ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน ประชาชน ทุกคนที่ได้มาร่วมในงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

ธนัช​ชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​