กาญจนบุรี   ผู้ว่าฯเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเล่นในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562

กาญจนบุรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องเล่นในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้
ที่ บริเวณสวนสนุกในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายวิรัช โต๊ะถม ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี นายภักดี หาญพัฒนนุสรณ์ เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายสัมฤทธิ์ อุ่นจิตติ วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความมาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเล่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการใช้บริการ


โดย นายวรพัทธ์ แต้มแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทผู้รับสิทธิ์ในการจัดสวนสนุกภายในงานฯ ได้นำเจ้าหน้าที่ดูเครื่องเล่น พร้อมอธิบายในการตรวจสอบก่อนเปิดให้ประชาชนเล่น ซึ่งก่อนจะมีการติดตั้ง และเริ่มเล่น จะมีวิศวกรมาคอยควบคุมกำกับดูแลเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งได้แนะนำอุปกรณ์ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้เล่น รวมถึงการจัดระบบของเครื่องเล่นต่างๆ อาทิ ควบคุมน้ำหนักในการรองรับของเครื่องเล่น การใช้กำลังไฟในการควบคุมเครื่องเล่น และระบบฉุกเฉินหากอุปกรณ์ขัดข้อง เป็นต้น


นายภักดี หาญพัฒนนุสรณ์ เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มีความเป็นห่วง เนื่องจากในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 ได้นำสวนสนุก ซึ่งมีเครื่องเล่นหลายประเภท มาเปิดให้บริการประชาชนภายในงานฯ จึงได้สั่งการให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรีมาร่วมตรวจสอบ ซึ่งปกติแล้วก่อนที่เครื่องเล่นจะขออนุญาตติดตั้งเพื่อเปิดให้บริการก็ได้มีการตรวจสอบแล้ว และก่อนจะเปิดให้บริการก็ได้มีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง สำหรับการตรวจสอบในครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการตรวจสอบ เครื่องเล่นยังมีความมั่นคงแข็งแรง และไม่พบปัญหา


นายวรพัทธ์ แต้มแก้ว ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัทผู้รับสิทธิ์ในการจัดสวนสนุกภายในงานฯ เปิดเผยว่า เครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกตัว ก่อนติดตั้งก็จะมีวิศวกรมาตรวจสอบและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองก็มาตรวจสอบด้านความปลอดภัย ก่อนที่จะเปิดให้บริการก็จะมีผู้เชี่ยวชาญและมีวิศวกรประจำเครื่องเล่นตรวจสอบทุกวัน นอกจากนี้ยังมีประกันภัยในการคุ้มครองให้กับผู้เล่นอีกด้วย ขอให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น ทางเรามีการดูแล ควบคุมเครื่องเล่น ในด้านความปลอดภัย ยืนยันว่าให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
เกษร เสมจันทร์