สระบุรี   ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี”จัดวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ​”

สระบุรี   ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี”จัดวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ​”
///// นาย​ กกชัย​ ฉายรัศมีกุล​ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นประธาน​ เปิดงานวิ่งเพื่อเด็กพิเศษ​มีนายมงคล​ ​ศิริพัฒนกุล​ ประธานกต.ตร.ภาค1ร่วมงาน ณ​ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ​ มีนางสาว​ ดรุณี​ มูลคำภา​ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีนโยบายในการพัฒนา​ การให้บริการไปยังพื้นที่ในแต่ละอำเภอ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนา​ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ จึงมีการจัดตั้งหน่วยบริการดูแลขึ้นในทุกอำเภอและจังหวัดโดยให้บริหารทรัพยากรที่มือยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการ​ทาง การศึกษาสำหรับคนพิการในทุกมิติจึงก่อให้เกิดโครงการ”วิ่งเพื่อเด็กพิเศษ Run ForSpecialChildrenเพื่อระดมทรัพยากร จากทุกภาคส่วน ด้วยการจัดวิ่งการกุศล

 

โดยมีประเภทการวิ่งดังนี้
Family Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร
Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร
Mini Marathon ระยะทาง 10.กิโลเมตร
ViP วิ่งได้ทุกระยะ
ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาที่สมัครวิ่งร่วมกันทุกประเภทจำนวนกว่า 2,000คน​ มาร่วมสร้างกุศลเพื่อเด็กพิเศษ​ ศูนย์การศึกษาเด็กพิเศษจังหวัดสระบุรี

วันชัย หวังวีระ  สระบุรี