อำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 7 พ.ย.​ 2562
เวลา 09.00 น.
นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ​ และกาชาด ภาค 7 อุบลราชธานี รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อดูแลให้บริการประชาชน ที่​ หอประชุมอำเภอลืออำนาจ บริเวณรอบๆโรงจอดรถยนต์ นางฤดีวรรณ วงศ์เจริญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแจ้งว่า มีการบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพจิต การรับบริจาคโลหิต รวมทั้งการรับบริจาคอวัยวะ​ ดวงตา ทั้งนี้มีหน่วยงานระดับจังหวัดร่วมบริการประชาชน อาทิเช่น พลังงานจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด


นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  ​ นาย​อภิศักด์ อินท์บุตร สาธารณสุขอำเภอ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส นำส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา​ นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม จำนวน 973 คน มีผู้เข้าบริจาคโลหิต จำนวน 383 คน แต่สามารถให้การบริจาคโลหิตได้ จำนวน 330 คน มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 9 ราย นพ.สุเมธ แสงอ่อน ผอ.รพ.ลืออำนาจ ได้สรุปการทำงานว่า หน่วยแพทย์มีผู้เข้ารับการตรวจทั่วไป 71 ราย บริการทันตกรรม 110 ราย บริการสายตา 30 ราย บริการสุขภาพจิต 91 ราย รวมทั้งสิ้น 302 ราย ในส่วนการรับบริการจากหน่วยงานอื่นๆ 288 ราย

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​