ตรัง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสภาราชินีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการสภาราชินีวิ่งนี้พี่เพื่อน้อง 2019

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังร่วมกับภาคีเครือข่ายจัด โครงการสภาราชินีวิ่งนี้พี่เพื่อน้อง 2019
ที่หอประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภารอง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส นางสาวศ-รีจิตร เขมิยาทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังอาจารย์มัตณา พุ่มเล่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง นางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการ สภาราชินี วิ่งนี้ พี่เพื่อน้อง 2019 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และเป็นการเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการจัดหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนสภาราชินีและมอบให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดตรัง

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 โดยกำหนดระยะทางการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร และระยะมินิมาราธอน 9.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ส่วน VIP วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท ซึ่งจะได้รับเสื้อ BIB และเหรียญ ผู้ที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ www.spa.ac.th หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 089-4711299
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง