แขวงทางหลวงตรัง เฝ้าระวังและรับมือการเกิดภัยธรรมชาติที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน

แขวงทางหลวงตรัง เฝ้าระวังและรับมือการเกิดภัยธรรมชาติที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ทางกรมทางหลวงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ช่วยเหลือประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ในช่วงที่เกิดภัยและช่วงการฟื้นฟู
นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง กล่าวว่าแขวงทางหลวงตรังรับนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง ที่ให้เฝ้าระวังในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงที่มรสุมพัดผ่านที่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในส่วนทางแขวงทางหลวงตรัง ได้มีการเตรียมการในเรื่องของการรับมือปัญหาน้ำท่วม หรือวาตภัย หรืออุทกภัย ภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งได้เตรียมการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีจุดเสี่ยงที่ต้องมีการเฝ้าระวังดินสไลด์บนเขาพับผ้า ซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมกันระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ที่ผ่านมานั้นเคยเกิดเหตุดินสไลด์ลงจากภูเขา ปิดทับเส้นทาง ทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตรังได้นำเครื่องจักร เข้าไปเคลียร์เส้นทางจนสามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ยังมีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ในพื้นที่อำเภอนาโยง ที่ผ่านมาน้ำป่าไหลหลากลงมาอย่างรวดเร็ว และเข้าท่วมบริเวณเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากเกิดสถานการณ์เจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงตรัง ที่มีอยู่ 7 หมวด สามารถนำเครื่องจักรออกช่วยเหลือประชาชนได้ทันที นอกจากนี้ยังเตรียมรถบรรทุก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่สามารถอพยพออกมาได้ ดังนั้นแขวงทางหลวงตรังมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในช่วงนี้

โดยกรมทางหลวงได้เน้นย้ำในการให้ความช่วยเหลือตั้งการการเกิดภัย จนถึงการฟื้นฟู ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนในระยะนี้จังหวัดตรังมีมรสุมพัดผ่านขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง อย่าขับรถเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะเส้นทางบนเขาพับผ้า ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักจากฝั่งอันดามันไปยังฝั่งอ่าวไทย และมีประชาชนใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจากฝนตกถนนลื่นได้ ส่วนการก่อสร้างบริเวณที่ถูกน้ำกัดเซาะที่บริเวณถนนสายตรัง – สิเกา ที่เกิดการกัดเซาะบริเวณไหล่ทางและบริเวณคอสะพานคลองช้าง ทำให้คอสะพานทรุดตัวลง ขณะนี้ได้ทำการถมหินขนาดใหญ่ เรียบร้อยร้อยแล้ว ระยะต่อไปคือการเสริมผิวให้ได้ระดับรับกับสะพาน ซึ่งจะสามารถป้องกันการกัดเซาะของสะพานได้ ส่วนการก่อสร้างสะพานนั้นยังต้องรองบประมาณ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง