กาญจนบุรี   รองแม่ทัพภาคที่ 1ตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองทัพภาคที่ 1

กาญจนบุรี   รองแม่ทัพภาคที่ 1 ตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองทัพภาคที่ 1 ในพื้นที่ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี

พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 (2)/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (2) ในฐานะ ประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของ กองทัพภาคที่ 1 เดินทางด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์มายังสนามบินกองพลทหารราบที่ 9 โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับกองพัน และ คณะนายทหาร ร่วมให้การต้อนรับ และเดินทางมารับฟังบรรยายสรุปประกอบด้วยแผนการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ กองพลทหารราบที่ 9 ตามแนวทางของกองทัพภาคที่ 1

 

จากนั้น พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี รองแม่ทัพภาคที่ 1 (2)/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 (2) ในฐานะ ประธานคณะทำงานเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของ กองทัพภาคที่ 1 เดินทางมาตรวจเยี่ยมการเสริมสร้างหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองพลทหารราบที่ 9 ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลาไทย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 โดยมี พ.อ.พิเชษฐ์ หัสดีผง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 19 พร้อมด้วย พ.ท.เจนยุทธ ประเสริฐพงศ์ธร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 19 ให้การต้อนรับและบรรยายแนวทางการดำเนินการให้รับทราบโครงสร้างการจัดหน่วย ในด้านสถานภาพกำลังพล ความพร้อมของอาวุธ ยุทโธปกรณ์, ยานพาหนะ เครื่องมือติดต่อสื่อสาร รวมถึงด้านความพร้อมรบและความต่อเนื่องในการรบ พร้อมทั้งรับทราบถึงปัญหาข้อข้องในด้านอาวุธและยุทโธปกรณ์

 

โดยมี “กรมทหารราบที่ 19” เป็นหน่วยหลัก ซึ่งการประกอบกำลังใน กองพลทหารราบที่ 9 จัดจากหน่วย กองพันทหารม้าที่ 19 กองพลทหารราบที่ 9, กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 และ ส่วนแยก กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 9 เพื่อเพิ่มศักยภาพหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ พล.ร.9 ให้มีความพร้อม สมบูรณ์ ตามขีดความสามารถในการปฎิบัติงานร่วมกันได้ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจในการเคลื่อนย้าย และการปฎิบัติการทางยุทธวิธี ตามระบบปฎิบัติการในสนามรบ ตลอดจนปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองทัพบก และ กองทัพภาคที่ 1 อย่างแท้จริงเพื่อให้หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF ของ กองทัพภาคที่ 1 มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองภารกิจได้ในทุกรูปแบบสมบูรณ์ทุกด้านอย่างสูงสุด
เกษร เสมจันทร์