นครปฐม อบต.ทรงคนอง ศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยโดยใช้แอพพลิเคชั่น “ไร่ขิงสไมล์” (Raikhing’s Smile)

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองไร่ขิง โดยนายลือยศ บรรพกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง ซึ่งนำโดยนายสุวิทย์ ฤทธิ์คำรพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองและคณะ เพื่อศึกษาดูงาน การดูแลผู้ป่วยโดยใช้แอพพลิเคชั่น “ไร่ขิงสไมล์” (Raikhing’s Smile)

โครงการสร้างรอยยิ้ม ให้กำลังใจ สร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม