ตรัง แถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง BIKINI RUN @PAKMENG BEACH TRANG

สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง BIKINI RUN @PAKMENG BEACH TRANG
ณ ชายหาดปากเมง บริเวณสถานีควบคุมไฟป่า ตำบลไมฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง นายธวัช โพธิ์เย็น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง และนายสมศักดิ์ เสือบุญทอง นายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง BIKINI RUN @PAKMENG BEACH TRANG การจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ผ่านกิจกรรมการวิ่ง BIKINI RUN @PAKMENG BEACH TRANG ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณชายหาดปากเมง โดยจะปล่อยตัวนักวิ่ง เวลาประมาณ 17.00 น.

จากจุด Start/Finish ที่ศูนย์ควบคุมไฟป่า ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา รับสมัคร 2 ระยะ คือ ระยะ 4 กิโลเมตร และ 7 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังผ่านกิจกรรมการวิ่ง พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนหาดปากเมง โดยคาดหวังว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้นจะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและประทับใจกับสถานที่จัดงาน รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอันสวยงามของจังหวัดตรัง และเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวที่จังหวัดตรังมากยิ่งขึ้น
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง