นครปฐม เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมหลวงพี่น้ำฝน จัดสร้างพุทธเมตตาประทานพร มอบให้กรมราชทัณฑ์

หลวงพี่น้ำฝน จัดสร้างพุทธเมตตาประทานพร มอบให้กรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

 

หลวงพี่น้ำฝน วัดไผ่ล้อม จัดสร้างการพระพุทธรูป “พระพุทธเมตตาประทานพร” มอบให้กรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพสักการบูชาแก่เจ้าหน้า


พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ “หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เผยว่า วัดไผ่ล้อม จะจัดสร้างพระพุทธเมตตาประทานพร ขนาดบูชา หน้าตัก 9 นิ้ว มอบให้กรมราชทัณฑ์นำไปประดิษฐานเป็นพระประธาน ในเรือนจำทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของผู้ต้องขังได้ธรรมะมากล่อมเกลาจิตใจ ในการฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาจริยธรรม พฤติกรรม โดยใช้หลักศีลธรรมจรรยา ตามหลักพระพุทธศาสนาอันจะทำให้เกิดสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ รู้สำนึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะทางสังคม และ เป็นที่เคารพสักการบูชาแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ซึ่งกำหนดพิธีเทเททอง ในลอยกระทง วันที่ 11พฤศจิกายน ศกนี้


พระพุทธเมตตาประทานพร นั้น พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ท่านได้รังสรรค์พุทธศิลป์ ขึ้นแบบปั้นแม่พิมพ์ พุทธลักษณะ แบบศิลปะปาละ (อินเดีย) ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร โดยนำต้นแบบพระประธานประจำองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อายุประมาณ 1,400 ปี เป็นที่นับถือของชาวพุทธทั่วโลก ด้านล่าง จารึกอักษรคำว่า “พระพุทธเมตตาประทานพร”

ด้านนายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้กล่าว่า ตามที่พระเดชพระคุณพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือ หลวงพี่น้ำฝน ท่านได้เมตตามอบพระพุทธเมตตาประธานพร ขนาด 9 นิ้ว ให้กรมราชทัณฑ์ จะนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานไว้ยังเรือนจำและทัณฑสถาน จำนวน 142 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพสักการบูชาแก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง


ซึ่งกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาจิตใจ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสริมสร้างสมรถภาพร่างกายและจิตใจแก่ผู้ต้องขัง ด้วยการอบรมศีลธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ให้กับผู้ต้องขัง ในเรือนจำและทัณฑสถาน ทั่วประเทศ

สำหรับ พระพุทธรูป พระพุทธเมตตาประธาน พระประธานในวิหารหลวงพ่อพูล เริ่มก่อสร้างตั่งแต่ ต้นปี 2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา(พระอิสริยยศในขณะนั้น) เสด็จมาทรงประกอบพิธี เทแผ่น ทอง นาก เงิน ลงในเบ้า ในส่วนพระเพลา ณ มณฑลพิธี วัดไผ่ล้อม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธเมตตาประทานพร ส่วนพระอุระและพระเศียรเมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560พระพุทธเมตตาประทานพร เป็นพระพุทธรูปที่ปิดทองแท้ทั้งองค์ พร้อมฐาน หน้าตักขนาด 5 เมตร ประทานพรให้ท่าน ร่ำรวย มั่งมี โชคดี มีความสุข เป็นพระพุทธ ที่ประชาชนให้ความศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ช่วงวันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางทราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง
สอบถามได้ที่ วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org ****************************