มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาเขตภาคกลางและรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

มทร.รัตนโกสินทร์แสดงความยินดีกับนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจำปี 2561และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ ห้องประชุมคเชนทร์  ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับ นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  เขตภาคกลาง ประจำปี 2561 และรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562

โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะความรู้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้  สอดคล้องกันสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบต่อไป