กาญจนบุรี กองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ “กองกำลังสุรสีห์” ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กาญจนบุรีกองทัพไทยสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับ “กองกำลังสุรสีห์” ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ที่หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ในโอกาสเดินทางมามอบยุทโธปกรณ์พิเศษให้แก่กองกำลังสุรสีห์ ได้แก่ เรือเร็วอเนกประสงค์ จำนวน 8 ลำ และตู้คอนเทนเนอร์ดัดแปลงเป็นที่พักกำลังพล จำนวน 6 ตู้ โดยมี พล.ต.ฐกัด หลอดศิริ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นผู้รับมอบยุทโธปกรณ์ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังสุรสีห์ ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย ในการอำนวยการร่วมป้องกันประเทศ รวมถึงรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ยามปกติ


พล.ท.สุพจน์ มาลานิยม เจ้ากรมยุทธการทหาร ในฐานะ หัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์บัญชาการทางทหาร กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร มีความห่วงใยกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน และได้มีนโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันชายแดน ทั้งนี้ได้เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นของ “กองกำลังสุรสีห์” ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ รวมทั้งการรักษาความมั่นคงตามแนวด้านชายแดนไทย – เมียนมา ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับได้ว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งวายุทโธปกรณีพิเศษที่กองกําลังสุรสีห์ได้รับจะช่วยเสริมการปฏิบัติภารกิจได้
เปนอยางดี
เกษร เสมจันทร์