นครปฐม วัดไผ่ล้อมเตรียมเปิดให้บูชาเลสพระพรหมประกาศิต ตำรับหลวงพ่อพลทำบุญบูชาออกพรรษาปีนี้

   สวดมนต์ตลอดไตรมาส-พร้อมอธิษฐานจิต เลสระพรหประกาศิต ตำรับหลวงพ่อพูลเตรียมเปิดให้ทำบุญบูชาออกพรรษาปี2562  นวัตกรรมล้ำค่า เนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำ เนื้ออัลปาก้า หน้าเงิน คณะสงฆ์สวดมนต์อธิษฐานจิต พุทธคุณพรหมวิหาร 4  เม กะ มุ อุ เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา พร้อมเปิดให้ทำบุญบูชาออกพรรษาปีนี้วัตถุประสงค์นำปัจจัยสมทบทุนกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์สืบต่อไป

กล่าวสำหรับ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข อมตะเถราจารย์ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐท่านถือเป็นต้นตำรับการสร้างมงคลวัตถุพระพรหมประกาศิตและล่าสุดได้ดำเนินการรังสรรค์เลสระพรหมประกาศิต รุ่นแรก เนื้อเงินลงยาราชาวดี หน้าทองคำเนื้ออัลปาก้า หน้ากากเงินนับเป็นนวัตกรรมมงคล แฝงนัยยะแห่งพระพรหประกาศิต สะท้อนพุทธคุณองค์เทพผู้สร้างโลก เทพเจ้าแห่งความเมตตา ชี้นำชีวิตสรรพสิ่ง ดังพรหมลิขิตกำหนดชะตาชีวิตมนุษย์เทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ทรงอานุภาพควบคุมทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปตามเงื่อนไขในกฎแห่งกรรม เป็นผู้คุ้มครองคนดี บันดาลให้มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตตลอดกาล

นวัตกรรมนี้รังสรรค์ออกแบบโดยศิษย์เอกทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูล นาม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน ผู้ได้รับมอบหมายนิมิตบัญชาจาก หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข ให้สืบสานตำนานสายพระเวทย์ รังสรรค์เสกมงคลวัตถุ เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูลพุทธศิลป์เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูลด้านหน้า ใจกลางเลส เนรมิตนำประดิษฐาน พระพักตร์องค์พระพรหม รังสรรค์ประติกรรมนูนต่ำ ด้านข้างทั้ง 4 มุม จารึกยันต์ เม กะ มุ อุ ยันต์หัวใจพระพรหม ส่วนด้าข้างซ้าย ขวา จารึกประดิษฐาน องค์พญาหงส์ อันถือเป็น สัญลักษณ์มงคล เทพพาหนะของพระพรหม องค์พญาหงส์สื่อความหมายถึง ลมหายใจเข้าออก ลมหายใจคือสัญลักษณ์ของการมีชีวิต เมื่อพระพรหมประทานชีวิตให้ ก็ดำเนินชีวิตต่อมา ด้วยเทพพาหนะคือ พญาหงส์ อันหมายถึงลมหายใจเข้าและออก เคล็ดของหงส์ คือ พุท โธ ที่ว่า หงส์ตัวหนึ่งอยู่ตัวหนึ่งไป เป็นการฝึกส่งจิต ซึ่งมีตั้งแต่ระดับง่ายๆพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง

อานุภาพของพญาหงสนั้น ถือว่าเป็นที่รักใคร่ แก่ผู้พบเห็น โบราณจารย์จึงประดิษฐานหงส์ทองประกอบพิธีกรรมที่ได้ผลเป็นอัศจรรย์ พญาหงส์นั้นถือว่าเป็นหนึ่งในมงคล 108 อันปรากฏในรอยพระพุทธบาทเรียกว่า หงสราชา มีความหมายถึงองค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในอีกนัยหนึ่งด้วย สื่อถึงเทพเจ้าชั้นสูงโบราณจารย์เชื่อว่ามีอานุภาพมากที่สุดด้านหลัง เลส ตรงกลาง ลายมือ หลวงพ่อพูล เงินทองไหลมานะชาลีติ รวย รวย รวย นะเศรษฐีนะ หลวงพ่อพูลพร้อมจารึกตัวพิมพ์อักษรไทย วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ด้านซ้าย ด้านขวา ในดอกจันจารึกยันต์หัวใจพระพรหม ที่ว่า เม กะ มุ อุ คือ หัวใจพระพรหม มีความหมายในพรหมวิหาร 4  คือ มีความหมาย ดังนี้ เม เมตตา กะ กรุณา มุ มุทิตา รู้สึกยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุ อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ยินดียินร้ายที่สำคัญพรหมวิหาร 4 ธรรมของพรหม หรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจ ที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ ได้แก่  เมตตา หมายถึง ความปราถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ความสุขเกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อการบริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น

   กรุณา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิดความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ และเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน   

มุทิตา หมายถึง ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี คำว่า ดี ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความเจริญก้าวหน้า ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีจึงหมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา ความริษยา คือ ความไม่สบายใจ ความโกรธ ความฟุ้งซ่านซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีกว่าตน

อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่า ใครทำดีย่อมได้ดี ใครทำชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ำเติมเขาในเรื่องที่เกิดขึ้น

เลสพระพรหมประกาศิต รุ่นแรก ตำรับหลวงพ่อพูลเปิดให้ทำบุญบูชา เลสข้อมือ พระพรหมประกาศิต เนื้อเงินลงยา ใหญ่ หน้ากากทองคำ 4,500 บาท เนื้อเงินลงยาเล็ก หน้ากากทองคำ 3,500 บาท เนื้อเงินลงยา ใหญ่ 3,500 บาท เนื้อเงินลงยา เล็ก 2,500 บาท เนื้ออัลปาก้าลงยาใหญ่ 1,000 บาท เนื้ออัลปาก้าลงยาเล็ก 800 บาท

เปิดให้ทำบุญบูชาออกพรรษาปีนี้เป็นต้นไป ปัจจัยสมทบทุนกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อสาธารณสงเคราะห์สืบต่อไป สอบถามได้ที่ัดไผ่ล้อม จ.นครปฐมโทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org

                                ………………………………………