ยโสธร พมจ.ร่วมกับภาคเอกชนยโสธรจับมือสร้างแรงบัลดาลใจไห้เด็กด้อยโอกาส

ยโสธร พมจ.ร่วมกับภาคเอกชนยโสธรจับมือสร้างแรงบัลดาลใจไห้เด็กด้อยโอกาส
วันนี้ ( 23 สิงหาคม 2562) ที่ โรงภาพยนตร์พรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กด้อยโอกาส โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดยโสธรเข้าชมภาพยนตร์ เรือง โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจไห้เด็กที่ด้อยโอกาส


สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเป็นแม่งานและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดยโสธรได้แก่บริษัทพรวิทยาเซ็นเตอร์จำกัด บริษัทท่าทรายจั่วเซ้งยโสธรจำกัด ห้างหุ้นส่วนกิมซุนยโสธรจำกัด โรงแรมเจพีเอ็มเมอรัลด์ยโสธร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร นางสาวนภาพร พิทวัลยกุล สตรีไทยดีเด่นประจำปี 2562 การประปาจังหวัดยโสธร ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา โรงเรียนสอนแก้วว่องไว โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร จำนวน 200 คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง

โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องราวของน้องเม เอรียา จุฑานุกาล และครอบครัวของเธอ ที่ผ่านเรื่องราวมากมาย ต่อสู้จนประสบความสำเร็จในชีวิต มีชื่อเสียงในระดับโลก สำหรับการนำเด็กมาชมภาพยนตร์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่เคยมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์มาตรฐาน ได้มาสัมผัสบรรยากาศในโรงภาพยนตร์และที่สำคัญที่สุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวและบุคคลที่แวดล้อมตัวเด็กอีกด้วย
นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร กล่าวว่าสำหรับโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนรวมถึงครอบครัวและบุคคลที่แวดล้อมตัวเด็ก

โดยการจัดชมภาพยนตร์เรื่อง โปรเม อัจฉริยะต้องสร้าง ซึ่งเป็นเรื่องราวของ เม-เอริยา จุฑานุกาล และครอบครัวของเธอที่เริ่มต้นจากการทิ้งโลกวัยเด็กของเธอไว้เบื้องหลังและเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่ยังเด็ก ตลอดเวลา และครอบครัว ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักทั้งเรื่องกอล์ฟ และบททดสอบความยากลำบากในการใช้ชีวิต ช่วงเวลาที่บาดเจ็บการตกลงสู่จุดที่แทบจะเรียกได้ว่าต่ำที่สุดของชีวิตครอบครัวของพวกเธอพาหัวใจของเธอก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวก้าวข้ามผ่านจุดที่ต่ำที่สุดในชีวิตนั้นมาได้อย่างไร เพราะความพยายามที่ไม่เคยหยุดไม่ว่าจะผิดหวังไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนเธอยังคงเดินหน้าจนติดท็อปเท็นของโลกไปได้ในตอนนี้รวมถึงสร้างปรากฏการณ์ในวงการกอล์ฟโลกคือเรื่องราวที่จะเป็นแรงผักดันให้กับทุกคนที่มีฝันทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ไปถึงฝันแบบนั้น และ อย่างไรก็ตามหวังว่าเรื่องราวของ โปรเม และครอบครัวที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางภาพยนตร์ที่ได้รับชมในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและครอบครัวในการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองให้สำเร็จอย่างเช่นโปรเม เอรียา จุฑากาล

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ผู้สื่อข่าว ยโสธรรายงาน