นครปฐม. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่วัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รักษาการรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)นำคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชน รอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ประกอบด้วยเจาะเลือดตรวจสุขภาพ ตรวจทันตกรรม ตรวจสายตา มอบแว่นตาสำหรับผู้มีปัญหาด้านสายตา การแนะนำด้านโภชนาการ จ่ายยาและเวชภัณฑ์


ทำความสะอาดศาสนสถานและฟังธรรมจากพระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโน
เจ้าอาวาสวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม