ปทุมธานี อธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานบวงสรวงปฏิสังขรณ์วัดกก(วัดร้าง)

อธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานพิธีบวงสรวงปฏิสังขรณ์วัดกก-ตามรอยศาสตร์พระราชา  สร้างสถานปฏิบัติธรรม สว่าง สงบ-ปรับพื้นที่ ถมดิน พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์-แจกทานชาวบ้าน

ตามที่โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ วัดกก วัดร้าง หมู่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี มีนัยยะตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่กำเนิดขึ้นในป่า เนื่องเพราะพระพุทธศาสนาถือเป็นศาสนาที่เกิดและเติบโตในป่าอย่างแท้จริง ตั้งแต่ชั้นต้นคือแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ณ ลุมพินีวัน ทรงบำเพ็ญเพียรจนถึงการตรัสรู้ในป่าแถบแคว้นมคธ ทรงแสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนถึงการเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน

พระพุทธศาสนาจึงให้ความสำคัญของป่า ด้วยป่าเป็นสถานที่อันสงัด ปราศจากสิ่งรบกวน จึงเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม สังวรอินทรีย์ กระทำให้เกิดความรู้แจ้ง เหล่านักวิปัสสนาจารย์ทั้งหลายแต่อดีตจวบจนปัจจุบันก็มักหาสถานที่อันสงัด ปราศจากสิ่งรบกวนเช่นป่าเป็นที่ปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่เสมอ หากแต่ปัจจุบันนี้ ด้วยการขยายตัวของชุมชนเมือง ป่าตามธรรมชาติถูกทำลาย ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมหาสถานที่ในสภาพธรรมชาติสำหรับการปฏิบัติธรรมได้ยากขึ้น   ด้วยเหตุนี้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม จึงดำริที่จะฟื้นฟูป่า อันเป็นเขตสงัด เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อให้เกิดสถานที่อันสัปปายะ คือใกล้ชิดชุมชน แต่ก็เป็นที่สงบสงัด เป็นแหล่งอริยทรัพย์ที่ทุกคนสามารถค้นพบได้ในใจของตนเอง

โดยเมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 เวลา 09.09 น. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา ในโอกาสบูรณะปฏิสังขรณ์วัดกก วัดร้างโดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูชาเทพยดา พร้อมด้วยนายสมบูรณ์  ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ นายสมชาติ สาลีพัฒนา ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ พุทธมณฑล สาย 4 และคณะญาติธรรม ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม ร่วมพิธี จากนั้นเวลา 9.09 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. ญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร และแจกข้าวสารอาหารแห้ง  ยาสามัญประจำบ้าน และแจกวัตถุมงคลตำรับหลวงพ่อพูล ให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชน  เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

 

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เผยว่า เนื่องด้วยโครงการฟื้นฟู วัดกก วัดร้าง มีวัตถุประสงค์แนวคิดและการปฏิบัติตามรอยศาสตร์พระราชา แนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในรูปแบบของการสร้างความสมดุลในระบบนิเวศ ด้วยมูลเหตุบริเวณที่ดินวัดกก วัดร้าง แห่งนี้ มีเนื้อที่ 13 ไร่ อยู่ติดกับคลองบางสานและแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงลำรางสาธารณประโยชน์โดยรอบ จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จักทำโครงการดังกล่าวนี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม สร้างสรรค์ขึ้นเป็นส่วนป่า เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้ทุกภาคส่วนเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้อย่างบริบูรณ์ โดยน้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้านการปลูกป่า มีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการปลูกป่าให้เกิดประโยชน์ กล่าวคือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์และความร่มเย็น สร้างขึ้นเป็นส่วนป่าสำหรับที่เป็นสถานปฏิบัติธรรม จำลองสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน มีการออกแบบที่คำนึงถึงภูมิสังคม โดยการออกแบบพื้นที่ภายในวัดกกแห่งนี้ให้มีภูมิสังคม เป็นสำคัญ ภูมิคือสภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน น้ำ ลม สังคม คือ วัฒนธรรม ความเชื่อภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้ความสำคัญกับสังคม มากกว่า ภูมิ คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม หากสังคมต่างกัน การออกแบบก็จะต่างกันโดยสิ้นเชิง

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลักการสำคัญ คือการอยู่อย่างเพียงพอ ซึ่งการออกแบบพื้นที่จะให้ความสำคัญต่อการปลูกป่าที่มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อให้มีความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายระหว่างบ้าน คือชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตลอดจนวัดเทียนถวาย วัดโพธิ์ทองบน วัดดาวดึงส์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลตำบลบ้านใหม่ สถานีตำรวจภูธรปากคลองรังสิต และโรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดเทียนถวาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 ให้เป็นศูนย์การเผยแผ่พุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยา สนับสนุนการดำเนินงานของบ้านและโรงเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยังสามารถปลูกพืชต่างไว้อีกด้วย ล่าสุดได้ดำเนินการถมดิน เนื่องจากพื้นที่ต่ำกว่าถนน 1.50 เมตร และและต่อจากนี้จะมีการดำเนินงานสร้างพระพุทธรูป ปางพระพุทธเจ้าเปิดโลกองค์ใหญ่ พระพุทธรูปยืนทรงเครื่องจักรพรรดิปางเกิดโลก เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป สอบถามรายละเอียดร่วมบุญได้ที่โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264  www.watpailom.org

…………………………………………………………..