อยุธยา ตม.ศูนย์ดำรงธรรม กอ.รมน.ร่วมปิดล้อมตรวจค้นสถานประกอบการโรงเกลือ มาร์เก็ต

ตม. ศูนย์ดำรงธรรม  กอ.รมน. ร่วมปิดล้อมตรวจค้นสถานประกอบการโรงเกลือ มาร์เก็ต หลังมีผู้ร้องเรียนว่าพบแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อเวลา 16.30น.ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เเรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาณิชย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมชุดสืบสวนปราบปราม ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพระนครศรีอยุธยา ร่วมปิดล้อมตรวจค้นสถานประกอบการโรงเกลือ มาร์เก็ต ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าพบแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นจำนวนมาก ตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน 20 คน มีเอกสารถูกต้อง พบจำนวน 1 รายไม่แจ้งมาตรา 37 ได้ทำการเสียค่าปรับตามกฏหมาย

 

ส่วนเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ตรวจติดตามการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 พบผู้กระทำความผิด จำนวน 2 ราย ได้ทำการเสียค่าปรับตามกฎหมายเช่นกัน