ตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นำสิ่งของให้ชนเผ่าซาไก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง นำสิ่งของให้ชนเผ่าซาไก เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนอาหาร โดยชาวซาไก ลงมารับบริจาคสิ่งของจากผู้ใจบุญที่เดินทางผ่านไปมา
ชนเผาซาไกที่อาศัยอยู่ตามแนวเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง เพราะว่าการที่ฝนทิ้งช่วงนั้น ทำให้อาหารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ลดน้อยลง โดยชนเผาซาไกนั้น มีอาชีพและหาอาหารจากในป่ามาประกอบอาหาร และนำมาขายสร้างรายได้ แต่เมื่อเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงมานาน และให้อาหารและของป่ามีไม่เพียงพอ จนทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมา จนต้องลงจากเขามาขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ที่ขับรถผ่านไปมา


ทางด้านนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง ขนม น้ำ มอบให้กับเด็กๆ และจากการได้สอบถามทราบว่าจะลงมารอรับบริจาคทุกวัน เพราะเนื่องจากในป่าแล้งมาก ไม่มีอะไรจะกิน อีกทั้งแม่น้ำแห้งหาย จึงลงมาขอความช่วยเหลือจากผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา โดยจะลงมาประมาณ 20 คน ทั้งนี้ประชาชนที่ผ่านไปมาเส้นทางตรัง-สตูล เลยด่านตรวจความมั่นคงคีรีวง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ประมาณ 2-3 กิโลเมตร
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง