อุบลราชธานี คุมเข้มเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว

อุบลราชธานี คุมเข้มเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว

เมื่อ​วันที่​ 3 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจง หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย สร้างความมั่นใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว่า จังหวัดได้แจ้งให้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ดำเนินการเตรียมความพร้อม ตรวจตรา เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญ และมีฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ลาดตระเวน สถานที่ที่สำคัญ

ได้แก่ สถานที่ราชการ สถานีขนส่งสถานีรถไฟ สนามบิน โรงไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สถานที่ที่มีประชาชนรวมอยู่กันหนาแน่น และ ศูนย์การค้า นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือ ผู้ประกอบการร้านค้า ประชาชน ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และหากประชาชนพบเห็นสิ่งที่ต้องสงสัย หรือบุคคลมีพิรุธ ให้รีบแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ ได้ทันที ทางสายด่วน 191

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​