ราชบุรี    โครงการส่งเสริมสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าด้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.

ราชบุรี    โครงการส่งเสริมสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าด้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค.
ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน​ จ.ราชบุรี​ นายกีรติ​ รัชโน  ​ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์​ ประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมสินค้าและเชื่อมโยงสินค้าด้านวัตกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค. ​มีสินค้าจากพื้นท่่ภาคใต้​ 11​ จังหวัด​ นำสินค้าวัตกรรมทางฝีมือของผู้ประกอบการมาออกบูสินค้าวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้าในพื้นที่ภาคใต้และต่อยอดของการขย่ยเครือข่ายสินค้าของชุมชนสู่ประขาชนในพื้นที่ภาคอื่นๆ

 

เพื่อและเปลี่ยนสินค้าทั่วทุกภูมิภาคให้มีสินค้าที่นำมาจำหน่ายหลากหลายชนิด​ระหว่างวันที่​ 31​ก.ค.62​ ถึง​4​ส.ค.62​.

ประวิทย์​ ลิ้มเจริญ​ จ.ราชบุรี