เชียงราย ร่วมกันช่วยซ่อมบ้านให้ประชาชน

ร่วมกันช่วยซ่อมบ้านให้ประชาชน
วันที่ 1 มิถุนายน 2562
รท ประทีป วรรณสอน หัวหน้าชุดปฏิบัติการที่ 7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมนายชินกร ก้อใจ กำนัน ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน นายบุญมี นาใจ ผู้ใหญ่บ้านสันนา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำ ร.ต.ท.ชวนรัก ไชยสพ หัวหน้าตำรวจสายตรวจบ้านร้องก้อ โดย ชป.ศป.ปส.ชน.ที่ 7 จัดกำลังพล ร่วมกับ จทน.ตร.ตู้ยาม บ.ร่องก๊อ กำนัน ตำบลแม่คำ ผญบ.และจิตอาสา บ.สันนา ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ร่วมโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2561 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดทำการซื้อวัสดุอุปกรณ์เข้าทำการซ่อม บ้านนายบุญส่ง กันสร บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และบ้านนางบัวจันทร์ ใจวงค์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ได้รับการสนับสนุนโดย สถาบันองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน),กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประมาณ20 คน ได้เข้าทำการซ่อมแซมหลังคาบ้านทั้ง 2 หลัง ที่มีการชำรุดทรุดโทรมขาดการซ่อมบำรุงเนื่องด้วยไม่มีเงินที่จะซื้ออุปกรณ์ในการทำการซ่อมบำรุง แต่จากการที่ทางส่วนราชการได้เข้าทำการสำรวจพบว่าทั้งสองครัวเรือนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคม แต่ยากจน เหมาะสมที่ควรรับการช่วยเหลือ จึงได้จัดซื้ออุปกรณ์เข้าทำการช่วยเหลือจนซ่อมหลังคาให้ใช้ได้อย่างถาวร

อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว