อำนาจ​เจริญ​-  อำเภอลืออำนาจประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อำนาจ​เจริญ​-  อำเภอลืออำนาจประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พ.ค.2562 ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจ​เจริญ​
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจ​เจริญ​ นางวัชรภรณ์ นาท้าว ปลัดอำเภออาวุโส นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ่าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562 มีสาระสำคัญ ดังนี้


1.อำเภอได้รับรางวัลโลห์ดีเด่น ไม่มีอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
2.เตรียมประกวด​ บ้านสวย เมืองสุข​ ระดับเขต วันที่ 21 มิ.ย.บ้านเปือย หมู่​ 1 ตำบลเปือย
3.หน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ 25 มิ.ย.บ้านน้ำท่วม ตำบลเปือย
4.บ้านเปือย หมู่​ 8 ตำบลเปือย ชนะเลิศ หมู่บ้านอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ได้รางวัล 11,000 บาท
5.ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯและส่วนราชการ คหบดี บริจาคเก้าอี้ 400 ตัว เพื่อใช้ในห้องประชุมของอำเภอ
6.การแนะนำและส่งเสริม ให้มี​ การออม​ กรรมการ​การเงินออมแห่งชาติ​

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​