กาญจนบุรี   หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชน

กาญจนบุรี   หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ที่โรงเรียนบ้านอู้ล่อง ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี พลอากาศตรี ทศวรรณ รัตนแก้วกาญจน์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธาน นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การบริการตัดผม รักษาโรคทั่วไป การแสดงเครื่องบินเล็ก และมีการมอบอาคารเอนกประสงค์ของโรงเรียน บ้านห้วยเสือ ตำบลชะและ อำเภอทองผาภูมิ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนด้วย  สำหรับอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยเสือ หน่วยมิตรประชา กองทัพอากาศ ได้ขอสนับสนุนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของพัฒนาการสถานศึกษาของโรงเรียนที่ขาดแคลนจึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ในการก่อสร้างเอนกประสงค์

ทั้งยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักเรียนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น และเติมโตอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ต่อไป
ในงานนี้ได้มี พ.จ.อ.วีรยุทธิ์ นานช้า (บ่าววี) มาร้องเพลงให้นักเรียน และประชาชนที่มาใช้บริการในครั้งนี้ ได้รับชม และร่วมสนุกด้วย บรรดานักเรียนที่มาต่างสนุกสนานไปตามๆ กัน เพราะไม่เคยเห็น บ่าววี ตัวจริงเลย
เกสร เสมจันทร์