นครปฐม วัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา17.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ศาลาเอนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายสุนา วงศ์ละคร ปลัดอาวุโสอำเภอสามพราน  ปฎิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆารวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ซึ่งมี นายวิวัฒน์  ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้ารูปปั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง

 

ตัวแทนสถาบันพัฒนาคูรและบุคลากรทางการศึกษา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมด้วย นายสามาตร คงชื่นสิน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอสามพราน เปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมนายแพทย์ทินกร  ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสามพราน   เปิดกรวยถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และตัวแทนโรงเรียนกาจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)เปิดกรวยถวายสักการะ หน้าพระพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล  รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยพระพิพัฒศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน  เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ คณะสงฆ์วัดไร่ขิง  และข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมาก ร่วมเจริญพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ไชยอนันต์  ดลชัยกรร์สกุล