ราชบุรี    อ.จอมบึงร่วมกับกาชาดราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย.

ราชบุรี    อ.จอมบึงร่วมกับกาชาดราชบุรี มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย.
นายชยาวุธ จันทร ผวจ ราชบุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด/อำเภอจอมบึง ร่วมกับ นายประยงค์ จันทเต็ง นอภ จอมบึง ปลัดอำเภอ/นายก อบต/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันมอบถุงยังชีพปลอบขวัญให้ราษฎรที่ประสบภัย รอบ 3 จำนวน 41 ครัวเรือน 154 ราย เดือดร้อนเป็นเงิน 108,654 บาท ขออนุมัติเปิดภัยพิบัติฉุกเฉิน รอบ 2 รออนุมัติ(ครั้งที่ 1 เหตุเกิด 19 เมย 62 เสียหาย 91 ครัวเรือน 364 ราย เป็นเงิน 227,875 บาท อบต ใช้งบช่วยเหลือแล้ว ครั้งที่ 2 เหตุเกิด 26 เมย 62 เสียหาย 78 ครัวเรือน 293 ราย เป็นเงิน 223,981 บาท ใช้งบ กชภอ ยืมเงินไปแล้วรออนุมัติ)

ทำให้ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจในการช่วยเหลือของทางราชการ พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินึฯในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ที่โต๊ะหมู่หน้า อบต ด่านทับตะโก ด้วยความจงรักภักดี.

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี