สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เตรียมรับมือการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง เตรียมรับมือการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม เนื่องจากจังหวัดตรังเริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุมซึ่งจะทำให้เกิดภาวะฝน ทั้งนี้การตักน้ำพลีกรรมศักดิ์สิทธิ์ งานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ที่ผ่านมาได้มีการขุดลอกแม่น้ำตรัง ส่งผลดีทำให้รองรับปริมาณน้ำได้เพิ่มมากขึ้น
นายอาชวงศ์ สาริพัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง กล่าวว่าจังหวัดตรังขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงมรสุม ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะฝนตกและทะเลมีคลื่นลมแรง การที่เกิดภาวะฝนตกติดต่อก้นนั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ราบเชิงเขา หรือบริเวณริมคลอง จะได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากหรือน้ำป่าไหลหลาก ได้แก่ อำเภอห้วยยอด อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอวังวิเศษ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง พร้อมขอความร่วมมือจากกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยไม่น่าไว้วางใจขอให้แจ้งเตือนประชาชน ให้อพยพออกจากพื้นที่ทันที ในส่วนของชาวเรือประมง ขอให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ส่วนเรือประมงพื้นบ้าน ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ และติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ทางจังหวัดตรังได้มีการขุดลอกแม่น้ำตรัง เพื่อให้น้ำสะอาด ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งการขุดลอกแม่น้ำตรังนั้น ทำให้แม่น้ำตรังสามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลหลากมาจากอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เพิ่มมากขึ้น สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนที่จะถูกภาวะน้ำท่วมให้ลดลงได้ อย่างไรก็ตามทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง ได้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนหากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง