สิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรที่พิการและยากไร้ในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ธีรนิติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี ปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรที่พิการและยากไร้ในพื้นที่อำเภอพรหมบุรี จำนวน 2 ราย

ดังนี้ 1.นายยันต์ มุกดา อายุ 57 ปี พิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 2/3 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี  2.นางชลดา ปลอดภัย อายุ 59 ปี พิการทางจิตใจและพฤติกรรม ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ไม่เป็นกิจประจำเนื่องจากสภาวะจิตใจหรือพฤติกรรมทางร่างกายไม่เป็นปกติในแต่ละวัน
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และน้ำดื่ม จำนวนรายละ 1 ชุด