นครปฐม ร่วมยินดี อุปสมบท บุตรชาย สท.เทศบาลเมืองนครปฐม

นายก ร่วมงาน อุปสมบท บุตรชาย สท . ญาติมิตร ร่วมงานคับคั่ง
————-
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พ.ท. ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.เขต 2 นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐมพร้อม ด้วย นายวิชัย เปี่ยมคล้านาย สุรถ สอดแสง อรุณงาม นาง บุญดา โรจนเอกจิตร รอง. นายก นาย มาลัย นกดารา ประธานสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ นายสมหวัง โรจนเอกจิตร ที่ปรึกษานายก และหัวหน้ากลุ่มพิทักษ์ธรรม นายมนต์ชัย คงความสุข ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลนครปฐม ให้เกียรติ เดินทางมาร่วมอนุโมทณา กันคับคั่ง  อุปสมบท บุตรชายหัวแก้วหัวแหวน ของ สท.ไพบูลย์  มลคล้ำ ณ ศาลาประชาคมศาลเจ้า แปะกงบ้านนาสร้าง หมู่ที่ 4 ต.นครปฐม อ.เมือง จ. นครปฐม


สท ไพบูลย์ มลคล้ำ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนครปฐม เขต 2 ได้จัดงานอุปสมบท บุตรชาย นายณัชพล มลคล้ำ ณ พระอุโบส  ณ วัดวังตะกู ต.วังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม ในวันที่ 7 มิย. 2567 เวลา 08.00 น. เวลา 11.00 น.ฉลองพระสงฆ์บวชใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี