จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม เตรียมจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 โดยจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ทุกวัน ดังนี้

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, เวลา 14.00 น. พิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์ ขึ้นบนเวที, เวลา 14.30 น. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รำวงบวงสรวงองค์พระปฐมเจดีย์ การแสดงบาสโลบ การแสดงชุดมรดกไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง), เวลา 15.30 -16.30 น. จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ, เวลา 09.00 น. จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน 3 รอบ, เวลา 09.00 น.,10.00 น. และ 11.00 น. , เวลา 09.30 น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ บริเวณรอบองค์พระปฐมเจดีย์, เวลา 13.00 น. การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดย โรงเรียนราชินีบูรณะ การแสดงทางวัฒนธรรม โดย สมาคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครนครปฐม การแสดงดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 06.30 น. เตรียมเคลื่อนขบวนเพื่อส่งมอบธงให้ จ.นนทบุรี ต่อไป

จังหวัดนครปฐม จึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2567 อย่างพร้อมเพรียงกัน
………………
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว