กาญจนบุรี  ภัยแล้งเป็นเหตุ แย่งน้ำระหว่างชาวสวนทุเรียนกับชาวบ้าน

กาญจนบุรี  เมืองกาญจน์ ภัยแล้งเป็นเหตุ แย่งน้ำระหว่างชาวสวนทุเรียนกับชาวบ้าน ภัยแล้งติดต่อกัน ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนชาวไร่ เดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน แย่งน้ำชาวบ้าน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เมืองกาญจน์ ชาวสวนวิ่งหาน้ำวุ่น หวั่นทุเรียนยืนต้นตาย จังหวัดกาญจนบุรี กำลังประสบภัยแล้งอย่างหนัก โดยปีนี้แล้วกว่าทุกปี ที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนชาวไร่ เดือดร้อนอย่างมาก โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน ที่อำเภอทองผาภูมิ
ในส่วนของเกษตรกรได้เตรียมรับมือภัยแล้งไว้แล้ว โดยการจ้างขุดสระน้ำขนาดใหญ่ ไว้ในสวนของตนเองตั้งแต่ 1-3 จุด และขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ด้วย แต่ก็ไม่เพียงพอที่จะรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่ฝนทิ้งช่วงไม่ตกมานานกว่า 3 เดือนแล้ว ทำให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ


ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอำเภอทองผาภูมิ ไม่เคยประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง หรือประสบภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรในจังหวัด แต่ในปี 256 จังหวัดกาญจนบุรีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ในหลายพื้นที่ ก็ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ที่เรียกได้ว่า กำลังวิกฤต โดยพบว่า มีเกษตรกรปลูกทุเรียนจำนวนมาก เกือบทุกพื้นที่ มีชาวบ้านเปิดจุดบริการขายน้ำหลายจุด
นายวรนันท์ สีเฮียง อายุ 59 ปี ชาวสวนทุเรียน ตำบลสหกรณ์นิคม กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งมีนี้รุนแรงมาก ในส่วนของชาวบ้านได้เตรียมพร้อมรับมือกันไว้แล้ว มีการขุดสระเป็นแหล่งเก็บน้ำสำรอง แต่ด้วยฝนแล้งไม่ตกต่อเนื่องนานเกือบ 3 เดือน น้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องออกมาหาแหล่งน้ำตามจุดที่องค์กรส่วนท้องถิ่นมีไว้บริการ แต่ก็มีเพียงจุดเดี่ยว จึงทำให้ชาวบ้านต้องแย่งชิงกันมาเข้าคิวยาวเหยียด ทำให้ไม่ทันการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ปัจจุบันตนต้องซื้อน้ำมาใส่สวนทุเรียนวันละ 60}000 ลิตรคิดเป็นเงิน 6,000 บาทต่อวัน ซึ่งทุเรียนจะต้องได้น้ำวันละ30 นาที ตอนนี้ให้เพียง วันละ10นาที จึงไม่พอสำหรับทุเรียนที่กำลังโต ทุเรียนเสียหายไปแล้ว 50 % ภายใน 10 วันนี้ ถ้าฝนไม่ตก ทุเรียนของคงเสียหาย 100 %


นายวีรศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายชยุติ โสไกร ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีประชุมผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรชาวสวนทุเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักเกษตรงานอำเภอทองผาภูมิ ที่ทำการปกครอง หน่วยทหารพัฒนา 11 เพื่อหารือ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลผลิต ปกติทุกวัน ทุเรียนจะต้องได้น้ำวันละ30 นาที ตอนนี้ให้เพียง วันละ10นาที จึงไม่พอสำหรับทุเรียนที่กำลังโต และขณะเดียวกัน ก็มีผลต่อประชาชนผู้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคด้วย
นายวีรศักดิ์ สุขทอง เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ภัยแล้งในปีนี้ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน อำเภอทองผาภูมิ โดยเฉพาะ ตำบลสหกรณ์นิคม เสียหายอย่างหนหัก นะวันนี้ชาวสวนทุเยนเสียหายไปแล้ว 50 % ถ้าฝนไม่ตกภายใน 10 วันนี้ ชาวสวนทุเรียนอาจเสียหาย 100 % ชาวสวนทุเรียนบางรายต้องคัดลูกทุเรียนทิ้ง เพื่อรักษาต้นทุเรียนไว้


เกษตรกรรายหนึ่งของดำบลสหกรณ์นิคมกล่าวว่า ตอนนี้แหล่งน้ำที่เคยซื้อถังละ 15 บาท เขาก็ไม่ขายให้แล้ว เพราะฉะนั้นตนจะมุ่งหน้าไปหา นพค.11 ที่ตนเคยขอไว้ ตอนนี้มันวิกฤติมาก คือมันไม่มีน้ำแล้ว ฉันอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสหกรณ์นิคม หาน้ำให้ไม่ได้ บ้านฉันมี 8 คน มีสวนยางด้วย สวนทุเรียนไม่ต้องพูดถึงมันตาย ….(ห่า) ไปหมดแล้ว ตนเองเลยต้องหันมาขายเมี่ยงคำ เพราะมันอยู่ไม่ได้แล้ว เพราะไม่มีรายได้
ขณะเดียวกันนายภุทรพล จามพฤกษ์ ปลัดเทศบาลตำบลสหกรณ์นิคมกล่าวว่า ปกติ น้ำในสระของเทศบาล เคยให้ชาวสวนทุเรียนมาสูบน้ำไปรดต้นทุเรียน แต่ในปัจจุบัน น้ำในสระของเทศบาลเหลือน้อย ไม่สามารถให้ชาวสวนทุเรียนมานำน้ำไปรดต้นทุเรียนได้ เนื่องจากต้องเก็บไว้ทำน้ำประปา ให้กับประชาชน ภัยแล้งในปีนี้ ทำให้ประชาชนทุกส่วนเดือดร้อน เกิดการแย่งน้ำกันขึ้น
เกษร เสมจันทร์ กาญจนบุรี