สิงห์บุรี สืบสานงานบุญประเพณีถวายทานสลากภัต ณ วัดโสภา

ร่วมสืบสานประเพณีถวายทานสลากภัต ณ วัดโสภา
…………………………….
ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 วัดโสภา ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ร่วมกับชาวชุมชนและประชาชนในพื้นที่จะจัดงานบุญประจำปี งานถวายสลากภัตแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 91 รูป
ซึ่งปีนี้ มี นางสาว ภารดี เผือกโสภา นายอำเภอท่าช้าง เป็นประธานพร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ นางน้ำทิพย์ โตสงัด

สำหรับพิธี จะมีขบวนสำรับคาวหวานที่บรรจงจัดแต่งมาอย่างงดงาม ใส่สาแหรกคานหาบ โดยชาวบ้านจะพร้อมใจสวมชุดไทย ตามแบบวิถีดั้งเดิม นำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์โดยวิธีการจับสลาก