เชียงใหม่ แข่งประกวดอาหาร Streetfood สำนักงานคุมประพฤติฝาง

แข่งประกวดอาหาร Streetfood สำนักงานคุมประพฤติฝาง
13 พฤษภาคม2567
เพื่อสร้างรายได้เสริมหรือรายได้หลักของผู้ถูกคุมประพฤติและเป็นการลดช่องว่างของสังคม นโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้ทุกสำนักงานคุมประพฤติ ทั่วประเทศ จัดการแข่งขันการทำอาหารเพื่อแข่งขันแล้วนำผู้ชนะเข้าทำการแข่งในระดับจังหวัด ภาค และประเทศ เพื่อสร้างความรู้ ความชำนาญ มีความสามารถ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสามารถทำอาหารพร้อมทานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดทักษะให้สามารถมีรายได้โดยอาจเป็นการสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริม เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม โดยกรมคุมประพฤติตระหนักและเห็นความสำคัญว่าผู้เข้าร่วมจะสามารถจัดทำอาหารที่เข้าประกวดแล้วนำมาสร้างอาชีพและมีรายได้แน่นอน วันนี้ทาง นางพุทธิชาต ดอกไม้ไฟ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง และคณะกรรมการอาสาสมัครสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ได้ร่วมจัดทำการแข่งขันปะกวดอาหารหวานคาว ขึ้นเพื่อจะคัดเลือกผู้ชนะเข้าทำการแข่งขันระดับภาค ที่จังหวัดพะเยา

ต่อไปที่อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้มีผู้เข้าร่วมทำอาหารหวาน 1 ทีม อาหารคาว 4 ทีม ทีมละ2 คน ให้เวลาในการจัดทำอาหาร 1 ชั่วโมง มีการแข่งทำอาหาร น้ำพริกกลางไพร(ชนเผ่า ชาติพันธ์)เป็นน้ำพริกที่ทุกครัวเรือนของพี่น้องชนเผ่า ชาติพันธ์ จะนิยมประกอบรับประทานกันแทบทุกครัวเรือน ได้คะแนนจากกรรมการที่ชิม เป็นอันดับที่ 1 มีการทำอาหารแกงอ่อมเนื้อ การทำอาหารพล้าเนื้อ การทำอาหารยำหัวปลีปลากระป๋อง ซึ่งทุกเมนูนั้นก็ทำกันตามแบบและฝีมือแบบบ้านๆยังไม่เน้นเรื่อง รูปลักษณ์ ความสวยงาม แต่เน้นแบบบ้านๆ วันนี้ได้เชิญนายประหยัด สำราญจิต เซฟระดับ5ดาว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติฝาง อาสาสมัครคุมประพฤติฝางมาร่วมในการสังเกตและชี้แนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป แล้วยังทำอาหารประเภทพล้าเนื้อสาธิตในงาน ซึ่งมีการใช้วัสดุตามที่ผู้แข่งใช้ประกวด มาจัดแต่งทั้งการวางอาหารการจัดเครื่องเคียง สีสันในการวาง ก็แปลกและรวดเร็วอร่อยและสวยงามตามฝีมือระดับเซฟ5ดาว ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝาง ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญ จะได้นำผู้ที่ชนะในวันนี้เข้ารับการฝึกเพิ่มทักษะแล้วเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคเหนือและระดับประเทศต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่