สิงห์บุรี   จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

จังหวัดสิงห์บุรี   จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนาถวายพระราชกุศล และวางพานพุ่มดอกไม้ตามลำดับ ประธานในพิธีฯถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และกล่าวอาศีราวาทราชสดุดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชจักรีวงศ์ ที่ดำรงราชอาณาจักรไทยให้สถิตสถาพรสืบมาตราบปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของพระบรมราชจักรีวงศ์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมาโดยลำดับ ดังนั้นในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประชาชนทั้งหลายต่างมีความปรีดาปราโมทย์ที่สามารถตั้งบ้านเมืองเป็นอิสระสถาพรสืบมาจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้