สิงห์บุรี น้อมรำลึก”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

จังหวัดสิงห์บุรี น้อมรำลึก”พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2567
วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน ประจำปี 2567 โดยมี นายวราดิศร อ่อนนุช พร้อมนายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสอง นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีและจัดนิทรรศการ น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระปรีชาสามารถสืบช่างอีกครั้ง แบบอย่างแรงกายแรงใจต่อแรงงานไทย


คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประจำ 17 กุมภาพันธ์ 2552 บ่อยครั้งชอบถวายพระราชสมัญญา “พระจำลองแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทหลวงบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และวันที่ 2 มีนาคมของทุก ปีเป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ฐานข้อมูลที่เป็นประธานในพิธีเปิดงานแนะนำแนวอาชีพและแข่งขันฝีมือของช่างซ่อมของสโมสร กรุงเทพฯ ใต้ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถานกรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมักจะห่วงใยต่อแรงงานไทย และทรงไม่ค่อยมาตรฐานงานช่างของคนไทยอีกครั้ง