อ่างทอง   ผู้ว่าฯแต่งไทยเปิดงาน เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17

อ่างทอง   ผู้ว่าฯแต่งไทยเปิดงาน เปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 0.9.00 น นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นายสมศักดิ์ โดยมี ปริศนานันทกุล อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง นายอภิชาต ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูพร้อมใจกันแต่ชุดไทยเป็นเอกลักษณ์ของไทยสวยงามมาให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารโดมโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทองในพิธีเปิดงานครั้งนี้กว่า 1,000 คน
นางสาวรัชดา ทองสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กล่าวว่า การจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งได้ร่วมกันจัดงานแสดงศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความสำเร็จในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์


เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี ในเวทีระดับเขต ภูมิภาค และระดับประเทศ   เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในระดับประเทศต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพและยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21   ซึ่งในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 17 โดยกำหนดจัดงานกิจกรรมประกวด /แข่งขัน ระหว่างวันที่ 19- 23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ โรงเรียนวัดทางพระ โรงเรียนวัดยางซ้าย โรงเรียนวัดน้ำอาบ โรงเรียนวัดสามประชุม โรงเรียนวัดอนุบาลวัดอ่างทอง และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
สาทร คชวงษ์ / รายงาน