สมุทรปราการ   กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ เปิดตัวโครงการ 10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2

สมุทรปราการ   กลุ่ม รพ.จุฬารัตน์ เปิดตัวโครงการ 10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2
*****เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 29 ก.ย.2566 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้า มาร์เก็ตวิลเลจ บางพลีสมุทรปราการ นายแพทย์ กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันหัวใจโลก2023
*****กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เปิดตัวโครงการ 10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ผนึกกำลังโรงพยาบาลในเครือเปิดตัวโครงการ ” 10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2″ขึ้น เพื่อตอกย้ำการเกิดอาสาสมัครจากทุกพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลมาเป็น “ซีโร่’ ในช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจเฉียบพลัน จากการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) จำนวน 10,000 คน จากองค์กรต่างๆ และหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้สนใจ ช่วยกันรวมพลังช่วยชีวิตของผู้ป่วยที่หยุดหายใจเฉียบพลันให้มีโอกาสรอดชีวิตและลดอัตราการเสียชีวิตจากการหยุดหายใจ

 

 


***** นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ กล่าวว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน เพียงแห่งเดียวในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มีศูนย์โรคหัวใจครบวงจรที่มีความพร้อมสูงสุดในการตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจโดยมีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมในทุกๆด้านตลอด 24 ชั่วโมงด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับโลก CI เพื่อตอกย้ำถึงความพร้อม ความเชี่ยวชาญเรื่องหัวใจ และเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคม สืบเนื่องในวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันหัวใจโลก กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานนี้ ในวันที่ 22 กันยายนี้ จึงได้จัดกิจกรรม “วันหัวใจโลก 2017 ดูแล “หัวใจ” ให้แข็งแรง เช็คก่อนช็อก และเปิดตัวโครงการ 10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2″ ขึ้น โดยปีผ่านมาเราสามารถสร้าง “ฮีโร่’ ที่มีความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ Basic Life Support – BLS มากกว่า 10.000 คน โดยเหล่า “ฮีโร่” ทุกท่านสามารถนำ ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติได้จริง ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการไหลเวียนโลหิตกลับสู่สภาพเดิมก่อนนำส่งโรงพยาบาล ประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยศูนย์หัวใจและหลอดเลือดที่ผ่านมา เราเล็งเห็นว่าการช่วยชีวิตของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะทุกชีวิตล้วนมีคำ ดังนั้นเราจึงมองว่าการช่วยชีวิตชั้นพื้นฐาน หรือ Basic Life Support -BLS ก่อนนำผู้ป่วยสงโรงพยาบาลจึงถือว่ามีความสำคัญ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ “10,000 Heart Heroes for Safe Life ปีที่ 2” ขึ้น เพื่อสร้างฮีโร่ขึ้นอีกครั้ง จำนวน 10,000 คน โดยเชื่อว่า “จะช่วยลดอัตราการ
เสียชีวิตได้” นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กล่าวเพิ่มเติม
***************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925