นครปฐม มทร.รัตนโกสินทร์ได้รับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ “ศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center”

ในวันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมาย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม และ ดร.ปวริศวร์ มาเกิด รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ชื่อ “ศูนย์พัฒนาความสามารถทางอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : RMUTR Electronic & Computer Proficiency Improvemet Center”

โดยได้รับเกียรติจากนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีและมอบใบอนุญาตและเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในครั้งนี้ และร่วมพิธีมอบชุดเครื่องทำมาหากิน ในโครงการรวมพลคนฝึก Gig ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ณ ศูนย์บริหารจัดการผู้สูงอายุสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม