อ่างทอง นายอำเภอเมืองอ่างทองร่วมประธานบริษัทไทยเรยอน เปิดตรวจสุขภาพชุมชน

นายอำเภอเมืองอ่างทอง และประธานบริษัทไทยเรยอน เปิดโครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง และนายสุชิล กุมาร กุปตา ประธานบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยราชการต่างๆ ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2566 ในการตรวจร่างกายในครั้งนี้ไทยเรยอนจัดให้มีการตรวจร่างกายทั่วไป ฟังการทำงานของปอดและหัวใจ ความดันโลหิต ตรวจเลือดเพื่อนำมาวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือด การทำงานของตับ ไต ระดับไขมันในเลือด การทำงานของกรดยูริค (โรคเก้าท์) ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก ตรวจความแข็งแรงของมวลกระดูก ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รวมทั้งทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น วัดแรงบีบมือ และความอ่อนตัว กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2566 ที่ตำบลหัวไผ่ จำปาหล่อ โพสะ และสายทอง โดยเปิดโอกาสให้ชาวอ่างทองในทุกพื้นที่สามารถเข้ารับบริการได้ และรับฟังผลจากแพทย์ระหว่างวันที่ 25 – 27 และ 29 กันยายน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนด มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมเรื่องการของสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดอ่างทอง การตรวจร่างกายประจำปีอย่างสม่ำเสมอเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจได้ทราบถึงสภาพร่างกายของตนเองในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรค และได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
สาทร คชวงษ์ /รายงาน